• డైస్లెక్సియా, dysorthography, డిస్కాల్కులియా, డైస్గ్రాఫియా
  • శ్రద్ధ సమస్యలు మరియు హైపర్యాక్టివిటీ (ADHD)
  • యొక్క సమస్యలు భాష
  • నిర్దిష్ట రోగాలకు చికిత్సలులెర్నింగ్, లోపాలుattenzione మరియు వ్యాధులు భాష
  • యొక్క రుగ్మతల చికిత్స వోస్
  • యొక్క రుగ్మతల చికిత్స స్వాలో
  • యొక్క మార్గం తల్లిదండ్రులకు మద్దతు పిల్లల ప్రవర్తనా సమస్యలను నిర్వహించడానికి

టైప్ చేయడం ప్రారంభించండి మరియు శోధించడానికి ఎంటర్ నొక్కండి

%d బ్లాగర్లు నేను ఈ విధంగా ఇష్టపడుతున్నాను: